فیلتر هوا اصلی ماکسیما

تومان 139,000

توضیحات

همانند فیلتر روغن، فیلتر هوا وظیفه پاکسازی هوای ورودی به داخل موتور از گرد و غبار و آلودگی را دارد. موتور خودرو برای عملکرد بهتر و تکمیل کردن چرخه سوخت برای احتراق یک گالون بنزین به 10000 الی 12000 گالن هوای تازه نیاز دارد.
فیلتر هوا قیمت پایینی دارد اما عدم تعویض به موقع آن سبب تجمع ذرات آلوده و بسته شدن منافذ عبور هوا شده و جریان هوای عبوری از فیلتر محدود میگردد.در نتیجه موتور برای دریافت حجم هوای یکسان ، مکش شدیدتری انجام می دهد. تاثیر این امر بر واکنش دریچه گاز ، عملکرد موتور و مصرف اقتصادی سوخت قابل توجه است.
توصیه سازندگان خودرو این است که این فیلتر در هر بار سرویس دوره ای خودرو تعویض گردد.

توضیحات تکمیلی

Brand

ژاپن

02128424701سبد خرید