حقوقی که مشتریان ما در خرید از وب سایت ما دارند :

 • مشتری محترم حق برخورداری از رفتار صادقانه، منصفانه و قانونمند را دارد
 • ما با شما با ادب، احترام و متانت رفتار می‌کنیم
 • در انجام وظایف خود با دقت و سرعت و پرهیز از هرگونه قصور عمدی، عمل می‌کنیم
 • صداقت در گفتار و عمل و انجام به موقع تعهدات را بر خود مسلم می‌دانیم
 • ما با استناد به قوانین و مقررات جاری و معتبر، فعالیت و تصمیم‌گیری می‌کنیم
 • ما به شرایط خاص شما توجه نموده و در حیطه قانون و اختیارات مشکل‌گشایی خواهیم نمود
 • مشتری محترم حق کسب اطلاع و راهنمایی را دارد
 • به شیوه‌های گوناگون حقوق و تکالیف شما را اطلاع‌رسانی می‌کنیم
 • در حد امکان، شما را راهنمایی نموده و اطلاعات قابل اطمینان در اختیارتان می‌گذاریم
 • تمام دانش، مهارت و امکانات خود را برای جلب رضایت شما، بکار می‌گیریم
 • عملکرد ما شفاف بوده و نسبت به آن خود را مسئول و پاسخگو می‌دانیم
 • بهبود مستمر کیفیت خدمات‌رسانی ما، حق شماست