جوش آوردن ماشین

جوش آوردن ماشین


جوش آوردن ماشین و اقدامات لازم

یکی از دردسرهایی که اغلب مردم با آن مواجه هستند ، جوش آوردن ماشین و اقدامات لازم آن است. با ما همراه باشید تا به شما اقدامات لازم در این زمینه آشنا شوید.

توصيه هاي ايمني در زمینه جوش آوردن ماشین

در سيستم خنک کننده خودروهايي که مداربسته و تحت فشار است هرگز در صورت جوش آوردن آب رادياتور، قبل از سرد شدن، مبادرت به باز کردن در رادياتور نکنيد زيرا به دليل وجود بخار تحت فشار با دماي بسيار بالا امکان دارد که در اثر پاشيده شدن آب داغ، موجب سوختگي و آسيب جدي به دست و صورت شما گردد. در هنگام جوش آوردن خودرو بايد آن را در کنار گذر گاه متوقف کرده و خودرو را بدون خاموش کردن و با ريختن آب روي بدنه رادياتور سعي براي کاهش دماي آن (البته توجه کنيد که هنگام ريختن آب روي بدنه رادياتور آب روي موتور ريخته نشود زيرا باعث ترک خوردن بدنه موتور مي شود) کنيم و براي بهتر خنک شدن، ماشين را در مسافتي کوتاه حدودا سيصد متري به حرکت در  آوريم تا با عبور جريان هوا از شبکه هاي خيس رادياتور سريعتر موتور خنک  شود. حالا ميتوانيم با دستمال درب رادياتور را با احتياط کمي باز کنيم بايد مواظب باشيم  که در صورت وجود فشار بخار درب رادياتور  پرتاب نشود و پس از خارج شدن بخار رادياتور درب آن را کامل باز کرده و آب رادياتور را به آن اضافه مي کنيم.
توجه کنيد اگر فن رادياتور کار نکرده و باعث جوش آوردن  موتور شما شده مي توانيد با روشن کردن کولر و روشن شدن فن آن  به خنک شدن موتور کمک کنيد در صورت روشن کردن کولر بايد فن رادياتور هم کار کند اگر فن رادياتور کار نکرد ممکن است که فيوز فن رادياتور سوخته باشد. بايد فيوز آن را عوض کنيد و يا برق فن را از قسمت موتور  يک سره کنيد.
اگر جوش آوردن موتور  به علت پارگي شلنگهاي رادياتور و يا نشتي و شکستگي خود رادياتور باشد با هيچ کدام از روشهاي بالا نمي توان موتور را خنک کرد بهتر است  که موتور را خاموش کنيد و با يک دستمال درب رادياتور را يک مرحله باز کنيد(نکته مهم: با خاموش کردن موتور ممکن است موتور ياتاقان بزند بهتر است موتور را هر چند دقيقه يک بار استارت بزنيد و سريعا خاموش کنيد تا موتور در يک وضعيت خنک نشود).

سپس پس از خارج شدن بخارهاي موجود که بعد از جوش آوردن ماشین به وجود می آید،درب رادیاتور را کامل باز کنيد و با ريختن آب در رادیاتور  و با استارت زدن سعي کنيد که آب را در موتور به گردش در آوريد تا موتور خنک شود با خنک کردن موتور شما بايستي عيب رادياتور را رفع کنيد(زيرا با خارج شدن آب رادياتور در صورت روشن کردن مجدد موتور جوش خواهد آمد) در صورتيکه نتوانستيد عيب آن را رفع کنيد بايد ماشين شما با جرثقيل به مکانيکي برده شود،يا با مکانيکهاي سيار تماس بگيريد.

بخش نظرات غیر فعال است

02128424701سبد خرید